Orgatex
Wersja angielska

DANE KONTAKTOWE

TLI Sp. z o.o.
ul. Tkacka 17
58 - 260 Bielawa
Tel. 882 118 331
Tel. 883-211-331

NIP: 882-211-91-68
REGON: 022273525
KRS: 0000481065

GALERIA ZDJĘĆ

Kto z nas prowadząc firmę nie chciałby aby panował w niej ład i porządek, który sprawi, że znalezienie nawet najmniejszej potrzebnej rzeczy będzie niezwykle proste? Produkt, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować jest idealnym rozwiązaniem tego problemu.

ZNACZNIKI PODŁOGOWE to nowość wśród oznaczeń podłogowych. Zostały zaprojektowane ze specjalnego tworzywa, które
w połączeniu z mocnym klejem idealnie trzyma się podłoża. Doskonały produkt przy wdrożeniu systemu "5S".

Co to w takim bądź razie jest 5S?

Otóż "5S" to najlepsze narzędzie ciągłego doskonalenia wykorzystywane w Lean Manufacturing czyli systemie zarządzania produkcją, którego głównym celem jest ograniczenie marnotrawstwa a co za tym idzie wprowadzenia porządku w praktycznie każdej firmie. W systemie tym wyodrębniamy 5 następujących po sobie kroków, według których należy postępować.
W najprostszy sposób można pokazać narzędzie to zgodnie z poniższym rysunkiem:

My jednak postaramy się przedstawić te kroki w bardziej rozbudowany sposób, co lepiej pokaże Państwu przydatność naszego produktu.

5S czyli 5 słów zaczynających się od litery S:

 • Sortowanie - to pierwszy z pięciu etapów, który ma na celu usunięcie ze stanowiska pracy wszystkiego, co jest niepotrzebne do jej wykonywania. Pozwala na identyfikację nadmiernych materiałów, nieużywanych narzędzi i przyborów a także zbędnych dokumentów, które zakłócają płynne wykonywanie pracy. W ten sposób etap sortowania pozwala utrzymać stanowisko pracy w czystości oraz pomaga pozostawić na nim tylko to, co jest naprawdę potrzebne. Właściwe przeprowadzenie kroku sortowania pozwala na eliminację wielu problemów związanych z nadmiarem rozmaitych przedmiotów na stanowiskach pracy, takich jak:

  - "zagracenie" stanowisk zbędnymi przedmiotami, powodującymi utrudnienia we właściwym wykonywaniu zadań,
  - marnotrawstwo czasu na odnajdowanie przez pracownika potrzebnych rzeczy,
  - zbędne zapasy materiałów, części i komponentów do produkcji,

  Według metody "5S" wszystkie rzeczy zbędne do pracy w danym momencie powinny być albo wyrzucone (złomowane), albo zabrane ze stanowiska i odstawione na wydzielony magazyn.

 • Systematyka - polega na takiej organizacji oraz oznaczeniu wszystkich elementów stanowiska pracy, aby były one łatwe do użycia i odłożenia na swoje miejsce, jak również do odnalezienia i identyfikacji przez każdego pracownika. Głównym celem drugiego etapu systemu 5S powinna być przejrzystość i pełna wizualność miejsca pracy. Wdrożenie odpowiednich narzędzi kontroli wizualnej pozwala na wyeliminowanie wielu rodzajów marnotrawstwa na stanowiskach pracy, tj. zbędny ruch przy szukaniu narzędzi pracy czy zbędne przekładanie niepotrzebnych rzeczy. Podstawowym narzędziem jest sterowanie wizualne czyli te rozwiązania stosowane w środowisku pracy, które mają na celu szybkie i czytelne przedstawienie sposobu pracy. Do podstawowych technik sterowania wizualnego zalicza się tutaj: jasno określone obszary składowania, gdzie świetnie sprawdza się właśnie produkt który Państwu proponujemy. Poniżej przedstawiamy przykłady jego zastosowania:

  To tylko 3 przykłady zastosowania znaczników podłogowych a jest ich znacznie więcej, wszystko zależy od Państwa potrzeb i wyobraźni.

 • Sprzątanie - trzeci z kolei etap pozwala na określenie częstotliwości i metody sprzątania na stanowisku pracy jak również dokładne wyznaczenie standardu poprawnego sprzątania oraz przypisanie określonych obszarów i niezbędnych zasobów z tym związanych.
  W "5S" sprzątanie jest postrzegane na dwa sposoby:

  - jako fizyczne czyszczenie i konserwacja miejsca pracy,
  - jako tzw. sprzątanie „wizualne”, czyli możliwość natychmiastowej identyfikacji ewentualnych awarii, problemów oraz braku ładu i porządku.

  Główne cele w tym etapie to:

  - utrzymanie obszaru wdrożenia 5S w dobrym stanie przez właściwe czyszczenie stanowiska oraz jego konserwację,
  - identyfikację źródeł i przyczyn powstawania zanieczyszczeń, brudu, wycieków płynów, itp. a następnie ich eliminację,
  - ujawnienie materiałów oraz dokumentów o zbliżającym się terminie przedłożenia klientowi,

  Realizacja zasady tego etapu poprzez regularne porządkowanie miejsca pracy powinna być włączona w zakres codziennych obowiązków właściciela danego stanowiska.

 • Standaryzacja - ma na celu określenie standardów realizacji i przestrzegania pierwszych trzech kroków podejścia "5S". Wdrożenie tego etapu osiągnąć można poprzez:

  - stworzenie dokładnych instrukcji wykonywania wszystkich czynności w zakresie pierwszych trzech kroków,
  - określenie zakresu czynności oraz odpowiedzialności pracowników za działania "5S",
  - podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie zmian doskonalących stanowiska pracy przed powrotem do stanu poprzedniego.

  Określenie standardów ma na celu osiągnięcie sytuacji, w której wszystkie stanowiska pracy będą przejrzyste i wizualnie tak oznaczone, że zmiana zakresu obowiązków dla pracownika wiązać się będzie jedynie z krótkim przeszkoleniem, a identyfikacja odstępstw od wyznaczonego standardu będzie bardzo szybka. Prawidłowe wdrożenie tego kroku powinno obejmować również określenie standardów oznaczania i rozmieszczenia narzędzi, przyrządów i przedmiotów pracy na stanowiskach pracy.

 • Samodyscyplina - to ostatni krok metody "5S", czyli krótko mówiąc wprowadzenie w nawyk wszystkich poprzednich kroków. Samodyscyplina nie powinna być jednak rozumiana jako zestaw nakazów dla pracowników, czy zasad do przestrzegania, których pomijanie rodzi za sobą negatywne konsekwencje. Chodzi tutaj bardziej o wyrobienie wśród użytkowników stanowisk pracy nawyków i przyzwyczajeń koniecznych do przestrzegania wdrożonych rozwiązań usprawniających, jak również umiejętności pracy zgodnie ze standardami. Ostatni krok jest postrzegany przez wiele osób jako najtrudniejszy do wdrożenia, ponieważ wiąże się z koniecznością zmiany sposobu myślenia oraz zmianą dotychczasowych praktyk i przyzwyczajeń.

Podsumowując działanie systemu "5S" możemy śmiało stwierdzić, że jednym z najlepszych produktów pomocnych przy jego wdrażaniu są właśnie znaczniki podłogowe.

Zastanawiacie się Państwo, gdzie można wykorzystać proponowane przez firmę TLI znaczniki podłogowe?
Jeśli Państwa firma posiada halę produkcyjną, magazyny, warsztaty itp. to nasz produkt na pewno znajdzie tam swoje zastosowanie.

Dzięki znacznikom w prosty i wygodne sposób wyznaczycie Państwo layouty, miejsca odkładcze, miejsca postojowe. Ponadto przydatne są przy wspomnianych już wcześniej akcjach "5S", gdzie każda rzecz musi mieć swoje wydzielone i oznaczone miejsce.

W ofercie firmy TLI znajdziecie Państwo:

 • trzy rodzaje znaczników: znacznik w kształcie litery „T ,znacznik kątowy,” oraz znacznik owalny;
 • dwie wielkości znaczników: mały – 50mm i duży – 80mm;
 • szeroką gamę kolorów: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty.

Podsumowując naszą ofertę przedstawiamy Państwu korzyści jakie osiągniecie przy zastosowaniu znaczników podłogowych:

 • w prosty sposób wyznaczycie layout’y w swojej firmie
 • wprowadzicie standardy odkładania co pozwoli przyspieszyć proces produkcji
 • zaprowadzicie porządek na produkcji , w magazynie czy też warsztacie
 • oszczędzicie czas, ponieważ nie musicie martwić się częstym poprawianiem i odnawianiem oznaczeń
 • oferujemy jedno z narzędzi Lean Manufacturing, które jest używane w "5S"
© tli.com.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Wykonanie i realizacja LTB.pl